Friends & Associates
Vice-Chancellors

 • Dr AL Mudaliar, University of Madras, Chennai

 • Dr M Varadarajan, Madurai-Kamaraj University

 • Prof Dr R Mahadevan, Rashtriya Sanskrit Vidhya Peetam, Tirupathi, AP

 • Dr SV Chitty Babu, Annamalai University, Annamalainagar, Tamilnadu

 • Dr K Venkatasubramanian, Pondicherry University

 • Dr VI Subramaniam, Tamil University, Tanjore, Tamilnadu

 • Dr TP Meenakshisundaram, Madurai University, [now Madurai-Kamaraj University]

 • Prof KR Srinivasa Iyengar, Andhra University, Waltair, Andhra Pradesh

 • Dr Aram Valarthanathan, Gandhi Rural University, Gandhigram, Tamilnadu

 • Dr VC Kulandaiswamy, Anna University, Chennai, Tamilnadu

 • Dr GN Reddy, Sri Venkateswara University, Tirupathi, Andhra Pradesh

 • Dr Gnanam, Bharathidasan University, Tiruchirappalli, Tamilnadu

 • Dr ND Sundavadivelu, University of Madras, Chennai, Tamilnadu

 • Dr Malcolm S Adiseshiah, University of Madras

 • Prof GR Damodaran, University of Madras

 • Prof PS Ponnusamy, University of Madras

 • Dr Avvai Natarajan, Tamil University, Tanjore, Tamilnadu

 • Dr PT Manoharan, University of Madras, Chennai, Tamilnadu

 • Fr Dr S Inacimuthu, University of Madras

 • Dr S Krishnaswamy, Madurai-Kamaraj University

 • Prof S Govindarajulu Naidu, Sri Venkateswara University, Tirupathi, AP

 • Dr VC Vaman Rao, Sri Venkateswara University, Tirupathi, AP

 • Dr G Jagannatha Reddy, Sri Venkateswara University, Tirupathi, AP

 • Dr K Satchidananda Murthy, Sri Venkateswara University, Tirupathi, AP

 • Dr MV Ramasarma, Sri Venkateswara University, Tirupathi, AP

 • Prof NS Ramanuja Thathacharya Swamigal, Rashtriya Sanskrit Vidhya Peetam, Tirupathi, AP

 • Prof Dr R Mahadevan, Rashtriya Sanskrit Vidhya Peetam, Tirupathi, AP

 • Dr VSp Manickam, Madurai-Kamaraj University

 • Prof P Ramachanran, Madurai-Kamaraj University

 • Prof Rama Sethunarayanan, Annamalai University, Annamalainagar, Tamilnadu