Friends & Associates
Tamil Scholars / Teachers

 • Thiru KV Jagannathan, Outstanding Tamil Savant

 • Thiru Vi Kalyanasundaranar [Thiru Vi Ka], Inspiring Tamil Scholar

 • Thiru KAP Viswanathan, Devoted Tamil Scholar

 • Prof Aavvai Duraisamy Pillai, Great Tamil Scholar

 • Kambaraman SK Ramarajan , Tamil Poet

 • Roya Chokkalingam [Karaikudi], Excellent Tamil Scholar

 • Paavendhar Bharathidasan, Tamil Poet

 • Kavignar Vaali, Popular Tamil Poet

 • Kamban Adipodi Saa Ganesan, Founder Kamban Kazhagam

 • Kamban Adisoodi PL Palaniyappan, Secretary, Chennai Kamban Kazhagam

 • Thiru TM Bhaskara Thondaimaan, Tamil Scholar

 • Thiru V Ulaga Uuzhianaar, Tamil Scolar

 • Thiru A Sambasiva Reddiar, Tamil Scholar

 • Lalgudi Natesa Mudaliar, Tamil Teacher

 • Bhudur K Venkataswami Reddiar, Tamil Scholar

 • Thiru KC Kamaliah, Tamil Scholar

 • Thiru Somalay, Tamil Poet

 • Thiru S Murugappanar, Tamil Rationalist

 • Thiru P Aalaala Sundaram Chettiar, Tamil Scholar

 • Thiru AM Paramasivanandam, Tamil Scholar

 • Thiru Anbu Ganapathi, Tamil Scholar

 • Enthur A Sadagoparamanuja Swamigal, Scholar in Tamil and Sanksrit

 • Thiru Aranga Srinivasan, Tamil Scholar

 • Vidwan M Radhakrishnan, Tamil Teacher

 • Thiru P Ramanuja Reddiar, Tamil Teacher

 • Pulavar KC Kuppuswamy Reddiar, Tamil Teacher

 • Pulavar V Aranganar, Tamil Teacher

 • Thiru A Ramachandra Reddiar, Tamil Teacher

 • Gnana AyyasamiThiru, Tamil Scholar

 • Thiru K Padmanabha Reddiar, Tamil Teacher

 • Pulavar R Thirumurugan, Tamil Scholar

 • Thiru V Natesanar, Tamil Teacher