Dr M VaradarajanVice-Chancellor, Madurai-Kamaraj University