Bibliography

to

Religion and Philosophy of Nalayiram with special reference to Nammalvar

[Professor's PhD Thesis]

Tamil Works[79]

S.No.

 Author/Editor

Books/Works

01 Acharya, P Sri Sri Ramanujam [Swadesamitran, Madras 1964]
02 Acharya, P Sri Jnanacikaram [Kalaimakal karyalayam, 1959]
03 Alakiya Manavalap-perumal Nayanar Acarya Hrdayam [Ed.] and Tamil rendering by BR Purhshothma Naidu [University of Madras, 1965]
04 Amirthasakarar Yapparunkalam, Vol I & II [Pavananthar Kalakam, Madras 1916]
05 Amirthasakarar Yapparunkalak-karikai, [Dr UVS Iyer's Library, Adyar, Madras-20]
06 Annar Appankar swamikal Palanatai Vilakkam, 1895
07 Balasundara Nayakkar K Commentary on Tiruvaymoli [Akapporul verses only] Vols I & II [TTD Publication, Tirupathi, 1958]
08 Candracekara Kaviraja Pantitar [Ed.] Varunakulatittiyam Matal, Madras
09 Civajnana Munivar Amutampikai Pillait-tamil [The SISSWP Society Ltd, Madras, 1956]
10 Duraiswamy Pillai, AS History of Tamil Literature [7th to 10th century] [Annamalai University, 1958]
11 Gopalakrishnamachariyar, VM [Ed.] Nalatiyar, Madras
12 Govindaraja Mudaliar, KR Alvarkal Varalaru [The SISSWP Society Ltd, Madras, 1950]
13 Govindaraja Mudaliar, KR Alvarkal Valikkuravar Varalaru [The SISSWP Society Ltd, Madras, 1950]
14 Govindaraja Mudaliar, KR Pannirupattiyal [The SISSWP Society Ltd, Madras, 1949]
15 Govindaraja Mudaliar, KR Iraiyanar Akapporul Urai [Pavananthar Kalakam, Madras]
16 Govindraja Mudaliar, KR Ilakkana Vilakkam [Pavananthar Kalaka, Madras]
17 Ilanko Atikal Cilappatikaram, MM Venkataswami Nattar with commentary [Pakaneri, 1942]
18 Ilavalakanar [Ed.] Kalittokai [The SISSWP Society Ltd, Madras,1955]
19 Ilamurukanar [Ed.] Tevaram Atankan Murai [Saiva Siddantha Samajam, 1953]
20 Kampan Kamparamayanam Vol I to IX, Murray & Co, Madras ,1958]
21 Konku Velir: Perunkatai [Ed.] Dr UV Swaminatha Iyer, Third Edition, 1953
22 Kampan Kamparamayanam-Palakantam [Dr UV Swaminatha Iyer's Library.Adyar, Publication No.8]
23 Krishnaveni Ammaiyar, S Cemporul [TTD Publication, Tirupathi, 1952]
24 Krishnaveni Ammaiyar, S Periyalvar Penkoti, Madras  1947
25 Krishna Pillai, HA Iratcanya Yattrikam commented by PS Kadambavana Sundara Nainar, [Christian Literature Society, Madras]
26 Kulavanikan Cittalai Cattanar Manimekalai [Ed.], Dr UVS Iyer, Third Edition, 1931
27 Manavalamamunikal Upatecaratnamalai [Ed.] PB Annangaracharya, Kanchi
28 Manikkavacakar Tirukkovaiyar with commenatary [Kasi Mutt, Tirupanantal, 1952]
29 Manikkavacakar Tirivacakam [Ed.] P Ramanatha Pillai [The SISSWP Society Ltd, Madras, 1963]
30 Maraimalai Atikal Manikkavacakar Varalarum Kalamum,  [The SISSWP Society Ltd, Madras, 1957]
31 Meenakshisundaram, TP Cayamil Tiruppavai-Tiruempavai [59 Paari Nilayam, Madras, 1961]
32   -Nalayira Divya Prabandham [PB Annangaracharyar's Edition, 1960; Mayilai Madavadasan's Edition, 1962; P Krishnamacharya swamikal's Edition, Madras , 1922; C Krishnamacharyar's second Edition, 1919]
33 Narkaviraja Nampi Alapporul Vilakkam [[The SISSWP Society Ltd, Madras, 1963]
34 Narayanaswami Iyer, [Ed.] Narrinai [[The SISSWP Society Ltd, Madras, 1956]
35   -Onpatam Tirumurai [Kasi Mutt, Tirupanantal]
36 Pantarattar, TVS A History of Tamil Literature [13th, 14th & 15th Centuries], First Edition [Annamalai University, 1956]
37 Pantarattar, TVS The History of the Later Colas Vol I & II [Third Edition, Annamalai University, 1958]
38 Pantarattat, TVS Pantiyar Varalaru [Kumbakonam, 1940]
39 Paranjoti Munivar Tiruvilaiyatal Puranam  commented by NM Venkataswami Nattar [The SISSWP Society Ltd, Madras, 1927]
40   -Patinoram Tirumulai [Kasi Mutt, Tirpanantal, 1950]
41 Pattinattar Pattinattar Patalkal [A Rajaratna Mudaliar, 23 Tandavaraya Pillai Street, Madras , 1951]
42 Perumal Ramanuja Tasar Acarya Vaipavam [Madras, 1949]
43 Pillaip-perumal Ayyengar Astaprapantam [Murray & Co, Madras , 1957]
44 Poyyamolip-pulavar Tancaivanan Kovai [The SISSWP Society Ltd, Madras, 1958]
45 Puruddotama Naidu, BR Ittin Tamilakkam [in 10 volumes] [University of Madras, 1952 to 1955]
46 Puttamittirar Viracoliyam with commentary [Ed.] [Pavanantar Kalakam, 1942]
47 Raghava Ayyengar, M Araycci Tokuti [First Edition, 1938]
48 Raghava Ayyengar, M Alvarkal Kalanilai, Vol I [Palaniyappa Brothers, Tichy-2]
49 Raghava Ayyengar, M Cacanat-tamil-kavi caritam [Second Edition, Madras, 1937]
50 Raghava Ayyengar, R Antakola Meypporul [Sri Vedavedanta Vadhani Mahasabha Triplicane, Madras, 1934]
51 Rajamanickam, M Tamil Moli Ilakkiya Varalaru [59 Paari Nilayam, Madras, 1963]
52 Ramanathan, Aru Civavakkiyar Patalkal, Madras, 1959
53 Ramanujacharya, VK Tiruvaymoli with Tamil Gloss Vol I to III [Kumabakonam, 1934]
54 Roya Chockalingam Tiruvenkatap-pamalai [Karaikudi, 1968]
55 Sethu Pillai, RP iruvalluvar Nulnayam [The SISSWP Society Ltd, Madras, 1940]
56 Somasundara Tecikar Patinaram-nurrantut-tamilip-pulavarkal Varalaru [Second Edition, Madras , 1939]
57 Srinivasa Pillai, KS Tamil Varalaru, Vol I & II [Kumbakonam, 1924]
58 Subbu Reddiar, N Tolkappiyam Kattum Valkkai [Palaniyappa Brothers, Madras-14]
59 Subramanya Iyer, AV Tamil Araycciyin Valarrci [Amuta Nilayam, Madras, 1959]
60 Subramanya Pillai, K Tamil Ilakkiya Varalaru, Vol I & II [Teachers' Publishing Society, Madras-1]
61 Subramany Sastry, PS Cankanulakalum Vaittkacamayamum [Trichy, 1951]
62 Swaminatha Iyer, UV [Ed.] Kuruntokai [Madras, 1947]
63 Swaminatha Iyer, UV [Ed.] Paripatal, [Third Edition, 1948]
64 Swaminatha Iyer, UV [Ed.] Patirrup-pattu [Madras , 1957]
65 Swaminatha Iyer, UV [Ed.] Pukaiyilai Vitu Tutu [Madras , 1939]
66 Swaminatha Iyer, UV [Ed.] Pattup-pattu [First Edition, Madras , 1956]
67 Swaminatha Iyer, UV [Ed.] Purananuru [Third Edition, 1935]
68 Tattuvarayar Atakanmurai [Kocika Mutt, Chidambaram]
69 Tirumular Tirumantiram [Kasi Mutt, Tirupanantal, 1958]
70 Tirunarana Ayyengar, KS Ramanuja Vaipavam, 1962
71 Tiruttakka Tevar Civakacintamani [Ed.] [Dr UV Swaminatha Iyer, Madras , 1949]
72 Tiruvalluvar Tirukkural with Parimelalakar Urai [The SISSWP Society Ltd, Madras, 1964]
73   -Tiruvevvalur Mahatmyam [Markkandeya-puranam, 1966]
74 Tolkappiyar Tolkappiyam-Porulatikaram with commentaries of Ilampuranar, Naccinarkkiniyar, Peracciriyar [The SISSWP Society Ltd, Madras-1]
75 Varadaraja Iyer, ES History of Tamil Literature [1-1100 AD] [Annamalai University, 1957]
76 Vedanta Desika Hastigiri Mahatmyam with Tamil commentary by MM Cetlur Narasimhacharya [Nigama Parimalam Office, Triplicane, Madras, 1933]
77 Vedanta Desika Tecikap-pirapantam [Ed.] with commentaries by Sri Rama Desikan [Kumbakonam, 1958]
78 Vellaivaranan, K Panniru Tirumurai Varalaru Part I [First Seven Tirumurais, Annamalai University, 1962]
79 Venkatachari and Smith Pancaratra Nul Vilakkam [hoe & Co, Madras, 1967]